Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đào Duy Từ

Ninh Giang - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa
c2ddtu.nh@khanhhoa.edu.vn